ZEMNÍ PRÁCE

Rovnání terénu

Naše služby

Výkopy základů

Provádíme výkopy základů pro rodinné domy, garáže, přístřešky atd.

Výkopy pro bazén

Provádíme výkopy bazénů a přípravné stavební práce. Výkop bazénu provedeme rychle a přesně, aby bylo bazén možné položit v co nejkratší době.

Ostatní zemní a výkopové práce

Zemní a výkopové práce dle přání zákazníka.

Terenní úpravy

Provádíme sejmutí svrchní ornici a poté navezení nové zeminy. Modelace terénu, vytvoření terénních vln.

Čištění pozemku

Čištění pozemků od náletových křovin a stromů. Úprava terénu pro stavbu či po stavbě.

Naše práce